X Międzyszkolny konkurs wiedzy o ruchu drogowym

Aktualności » X Międzyszkolny konkurs wiedzy o ruchu drogowym

Dnia 16 listopada 2017 r.  już po raz dziesiąty na terenie SOSW nr 1 odbył się integracyjny konkurs wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego pod hasłem
„Jestem bezpieczny – znam znaki drogowe”.

Celem Konkursu było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

1.    popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

2.    kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

3.    popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

4.    popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu

 

Do konkursu przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie pod opieką Pani Renaty Wochal oraz nasi uczniowie
w składzie: Sara Hadamik, Ada Bartmanowicz, Marcin Malewski, Konrad  Duda, Filip Chojnacji, Andrzej Bartmanowicz.

Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

Konkurs składał się z pięciu etapów.

Etap I – w tej części uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą teoretyczną dotyczącą      przepisów ruchu drogowego.

Etap II – w drugiej części uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości znaków drogowych. Musieli nie tylko podać poprawną  nazwę znaku, ale także pokolorować wskazane znaki, przypisać do odpowiednie grupy lub wstawić odpowiedni znak do przedstawionej sytuacji na drodze.

Etap III – stanowił test z zakresu zasad udzielania pomocy przedmedycznej.

Etap IV – w tym etapie uczestnicy musieli wykorzystać posiadana wiedze w praktycznych zadaniach

Etap V – to teleturniej - każda drużyna odpowiadała na wylosowane pytania. Jak w każdym teleturnieju liczył się łut szczęścia.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie wykazali się dużą wiedzą
i umiejętnościami, a rywalizacja trwała do ostatniego pytania.

Po konkursowych zmaganiach odbyło się spotkanie integracyjne i słodki poczęstunek.

 

Na zakończenie konkursu uczestnicy  otrzymali nagrody: dyplomy, gry i paczki
ze słodyczami.