Wystawa grzybów

Aktualności » Wystawa grzybów

Członkowie Szkolnego Koła PCK „Kropelka” wraz z opiekunami 25 września 2018 r. odwiedzili Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Częstochowie. Tam obejrzeli wystawę świeżych eksponatów grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących pod hasłem: "Bezpieczne grzybobranie". Wzięli także udział w pokazie połączonym z prelekcją na temat grzybów jadalnych i trujących. Uczestnicy zajęć dodatkowo dowiedzieli się jak należy gotować grzyby, na jakie dzielą się rodzaje
i czy są jadalne. Podczas wykładu zwrócono również uwagę na to komu powinno się podawać grzyby, a kto powinien ich unikać. Uczestnicy poznali również zasady zbierania i przechowywania świeżych grzybów. Członkowie Koła PCK podziwiali dorodne okazy maślaków, podgrzybków, borowików, pieczarek, boczniaków. Mogli też zobaczyć piękne ale niebezpieczne muchomory.