Wizyta w schronisku dla zwierząt

Aktualności » Wizyta w schronisku dla zwierząt

Po raz kolejny członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa i Szkolnego Koła Wolontariatu odwiedzili częstochowskie schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Schronisko to azyl dla bezdomnych zwierząt. To właśnie tam porzucone zwierzęta znajdują schronienie, opiekę i pomoc medyczną. Uczestnicy podczas wizyty zostali poinformowani
o zasadach funkcjonowania schroniska, , o tym w jaki sposób należy witać się z psem, jakie są psie zwyczaje. Dowiedzieli się także o tym jak należy zachowywać się w momencie spotkania z agresywnym psem oraz jakie służby należy powiadomić, gdy znajdziemy bezdomne często chore zwierzę lub gdy jesteśmy świadkiem przemocy w stosunku do zwierząt.

Dowiedzieliśmy się także kto może zostać wolontariuszem w schronisku i jakie są jego zadania. Następnie pracownicy opiekujący się zwierzętami oprowadzili nas po terenie schroniska.

Poznaliśmy warunki w jakich żyją opuszczone zwierzęta. Uczestnicy przekonali się , że posiadanie pieska czy kotka to nie tylko przyjemność ale także obowiązek.

Ta wizyta to znakomity przykład na to, że należy zaszczepiać w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwiać ich na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym.