Wizyta w Domu Pomocy Społecznej

Aktualności » Wizyta w Domu Pomocy Społecznej

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,                                   

Nie damy pogrześć mowy!

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep Piastowy,

Nie damy, by nas zniemczył wróg...

- Tak nam dopomóż Bóg.”

 

                           M. Konopnicka „Rota”

 

Dnia 25 listopada 2014 r. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 pod kierunkiem  M. Łyko i  J. Sołtysiak zaprezentowali  na scenie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Częstochowie montaż słowno-muzyczny tematycznie nawiązujący do ŚWIĘTA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGLOŚCI – 11 LISTOPADA. Podczas  występu nasi uczniowie mogli przypomnieć odbiorcom historię trudnej drogi Polski i Polaków do wolności oraz zaśpiewaćpieśni narodowe. Młodzi artyści zostali entuzjastycznie przyjęci przez Pensjonariuszy i Pracowników DPS. Pod ich adresem można było usłyszeć słowauznania i liczne pochwały. Widzowie żywo reagowali na patriotyczne wiersze i legionowe piosenki. Po przedstawieniu odbyło się  spotkanie integracyjne w trakcie którego dzielono się wrażeniami, serdecznie rozmawiano. Młodzi artyści zostali zaproszeni na kolejne spotkania.

 

 

 

IB