Uczymy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej

Aktualności » Uczymy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej

W poniedziałek, 13 listopada 2018 r. na terenie naszej placówki odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadzili ratownicy medyczni ze Sztabu Ratownictwa i Łączności RESCUE TEAM.

Podczas zajęć uczniowie poznali procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Dodatkowo mieli okazję dowiedzieć się, jakim sprzętem posługuje się ratownik medyczny, do czego służą poszczególne elementy wyposażenia . Największe emocje wśród uczniów wzbudził pokaz czynności resuscytacji wykonany na fantomie. Po części teoretycznej nadszedł czas na praktykę. Chętni uczniowie pod okiem prowadzących samodzielnie wykazywali się znajomością udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczyli układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz resuscytację na fantomach. Dodatkowo utrwalali numery alarmowe, jak również kolejność podejmowania działań podczas udzielania pomocy.

Zajęcia w naszej placówce były połączeniem praktyki z przekazaniem bardzo istotnej wiedzy, która może w przyszłości zaowocować uratowaniem życia. Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem.