Szkolny Klub Bezpieczeństwa

Aktualności » Szkolny Klub Bezpieczeństwa

Opiekunowie Szkolnego  Klubu Bezpieczeństwa w ramach zadań przeznaczonych do realizacji związanych z propagowaniem  edukacji ekologicznej zorganizowali dla uczniów zajęcia poruszające problem zanieczyszczonego powietrza.

         Mając na uwadze fakt, iż oddychamy coraz bardziej zatrutym powietrzem postawiliśmy
w ramach edukacji ekologicznej uświadomić uczniom przyczyny i skutki zanieczyszczonego powietrza dla naszego zdrowia. Zorganizowaliśmy warsztaty edukacyjno-ekologiczne pt. „Siwy dym, czyli parę słów o smogu”. W oparciu o pokaz multimedialny wyjaśniliśmy pojęcie „smog”, „kwaśne deszcze”, „dziura ozonowa” . Szczególna uwagę zwróciliśmy uwagę na sposoby walki ze smogiem.

         Kolejnym etapem zajęć było wykonanie plakatów pod hasłem „Pokonaj smog”. Najciekawsze prace, wykonane przez uczniów, zostały zgłoszone na konkurs ekologiczny.   Dotychczasowe działania edukacyjne dotyczące zanieczyszczenia i ochrony powietrza uświadomiły naszym uczniom istotę problemu i pokazały możliwości ochrony środowiska. Uczniowie wiedzą jak wpływa na nasz organizm smog, znają przyczyny powstawania smogu oraz wiedzą jak z nim walczyć – np.: poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

         Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli możliwość obejrzenia i założenia maseczek antysmogowych oraz otrzymali ulotki  informujące o tym w jaki sposób można przyjąć odpowiedzialną postawę obywatelską i dążyć do ograniczenia czynników generujących smog.