Szkolny klub bezpieczeństwa

Aktualności »  Szkolny klub bezpieczeństwa

Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczy nr 1 przystąpił do projektu Szkolne Kluby Bezpieczeństwa (SKB). Celem projektu jest aktywne działanie na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności – w szkole i poza szkołą.
         SKB dają dzieciom i młodzieży możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy  zakresu min. wychowania komunikacyjnego w praktyce.

 

         W roku szkolnym 2017/2018 Szkolne Kluby Bezpieczeństwa objęła swoim patronatem Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.