Szkolne kolo Miłośników Zwierząt „SOW-a” na tropie

Aktualności » Szkolne kolo Miłośników Zwierząt „SOW-a” na tropie

Wycieczki ekologiczne są doskonałym sposobem na połączenie edukacji z turystyką 

i rekreacją. Uczniowie chętnie w nich uczestniczą i stosunkowo szybko przyswajają nowe wiadomości i umiejętności. Z tego powodu Szkolne kolo Miłośników Zwierząt „SOW-a” zorganizowało 15 czerwca 2018 r. wycieczkę nad rzekę Wartę w rejonie Mirowa.

         Wycieczka była tak naprawdę dla   naszych uczniów  warsztatami ekologicznymi w terenie  zorganizowanymi we współpracy z  Ruchem Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia” - pod hasłem  „Mirowski Przełom Warty, czyli wędrówki z bobrem”.

         Uczestnicy wycieczki w trakcie warsztatów dowiedzieli się o zagrożeniach dla rzeki Warty, jej wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i społecznych. Poznali występujące tam gatunki zwierząt i roślin. Samodzielnie prowadzili obserwację świat fauny i flory ,dzięki pudełkom ze szkłem powiększającym i podbierakom. 

         Wędrówka wzdłuż brzegów Warty sprawiła wiele radości uczestnikom wycieczki.

         Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.