Światowy dzień mycia rąk w SOSW nr 1

Aktualności » Światowy dzień mycia rąk w SOSW nr 1

Szkolne Koło PCK „Kropelka” 16 października 2017 r. zorganizowało zajęcia pod hasłem „Czyste ręce”. W ten sposób społeczność Ośrodka dołączyła do światowej akcji promującej czystość rąk.  W zajęciach wzięli udział uczniowie klas I – IV Szkoły Podstawowej i klas I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Celem zajęć było kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych,
utrwalenie prawidłowej techniki mycia rąk oraz uświadomienie konieczności przestrzegania higieny osobistej i częstego mycia rąk ciepła wodą i mydłem
a co za tym idzie zminimalizowanie zagrożeń chorobami przenoszonymi przez brudne ręce.

Prowadzący  zajęcia opiekunowie Koła przybliżyli uczniom okoliczności towarzyszące ustanowieniu przez ONZ Dnia Mycia Rąk. Uczniowie obejrzeli prezentację, wysłuchali pogadanki, uczestniczyli w zajęciach praktycznych. Na zakończenie najmłodsi uczniowie kolorowali rysunki a starsi uczniowie wykonali plakat.