Straż Miejska w SOSW 1 w Częstochowie

Aktualności » Straż Miejska w SOSW 1 w Częstochowie

Dnia 19 marca  2018 r. odwiedzili naszą placówkę przedstawiciele Straży Miejskiej Panowie Tomasz Gajewski i Wiesław Suchacki. Towarzyszył im pies służbowy Prima.

Uczniowie II-III klasy  Gimnazjum oraz kl. V -VII Szkoły Podstawowej uczestniczyli
w zajęciach profilaktycznych na temat: „Odpowiedzialność karna nieletnich”. Podinspektor Tomasz Gajewski zapoznał uczestników prelekcji z obowiązującymi przepisami prawnymi, procedurami postępowania, konsekwencjami prawnymi w przypadku czynów karalnych oraz objawami demoralizacji. Przybliżył i omówił zagrożenia występujące w środowisku nieletnich – takie jak agresja i przemoc, kradzieże, wyłudzenia. Istotnym elementem pogadanki był temat agresji rówieśniczej w szkole, na ulicy, ale też coraz częstszy problem cyberprzemocy.

Z kolei uczniowie klas młodszych wzięli udział w zajęciach „Bezpieczne zachowania
w kontaktach z psem”. Uczestnicy zostali zapoznani  z prawidłowymi zachowaniami się
w kontakcie z psem, szczególnie agresywnym. Poznali również zadania psa służbowego oraz zadania pracowników Straży Miejskiej. Najwięcej radości sprawiło dzieciom spotkanie z Primą – psem służbowym. Podczas spotkania można było przekonać się jak wytresowana jest Prima oraz jakie ważne zadania wykonuje podczas swojej pracy w terenie.