Sprawozdanie z realizacji konkursu

Aktualności » Sprawozdanie z realizacji konkursu

„Aktywna Szkoła -  Aktywny Uczeń”

 

 

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Częstochowie od dnia 8 września 2014 r. systematycznie realizowali zadania konkursowe. Z realizacją zadań zbliżamy się już do końca. Z tego powodu pragniemy podzielić się   osiągnięciami naszych uczniów, którzy realizowali zadania konkursowe.

Zadanie 1.

Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia zakończonej testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę (prace plastyczne, test wiedzy z doboru i kaloryczności produktów).

Uczniowie uczestniczyli w debatach „Zdrowie na talerzu…” prowadzonych przez nauczycieli. Dodatkowo bardzo chętnie wzięli udział w zajęciach plastycznych – powstały ciekawe prace w różnych technikach. rozwiązywali także testy sprawdzające ich wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania i zdrowych nawyków żywieniowych..

Wyniki testów wykazały, że dzieci i młodzież dość dobrze wypadli jeśli chodzi o  wiadomości związane z  żywieniem. Uczniowie wykazują ogólnie dobrą wiedzę na temat prawidłowego żywienia, głównie w następujących sprawach:

-          wpływu niedoboru witamin na zdrowie,

-          konieczności spożywania śniadań w domu,

-          potrzeby codziennej konsumpcji mleka i jego przetworów,

-          ograniczenia spożycia soli kuchennej,

-          zdrowotnych walorów ciemnego pieczywa, błonnika pokarmowego oraz spożywania ryb.

 

Zadanie 2.

Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Forma sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Celem tego zadania było uświadomienie dzieciom jak ważny jest ruch dla zdrowia naszego organizmu oraz właściwa dieta. To dzięki tym czynnikom każdy człowiek ma siły do codziennego prawidłowego funkcjonowania i pracy umysłowej – nauki szkolnej

Podsumowując można stwierdzić, że większość uczestniczących w sondażu uczniów dostrzega znaczenie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej na kondycję i zdrowie. Uczniowie zdają sobie sprawę, że spożywanie nadmiernej ilości słodyczy jest szkodliwe dla zdrowia, ale przyzwyczajenie i czasami brak alternatywy w asortymencie oferowanym przez sklepiki jest silniejsze niż wiedza o zdrowej żywności.

Po przeprowadzeniu sondażu uczniowie chętnie przystąpili do konkursu literackiego. Uczestnicy konkursu  zobowiązani zostali do napisania krótkiej pracy na temat „Jak dbać
o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo?”
Forma prac była dowolna – mogły to być opowiadania, opowiadania z dialogiem, rozprawki, referaty, prezentacje. Spośród prac, które wpłynęły na konkurs - komisja wybrała 10 najciekawszych. Zwycięzcy konkursy otrzymali nagrody, a prace konkursowe można było oglądać na zorganizowanej wystawie.

Zadanie 3.

Przeprowadzenie spotkań uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, przedstawicielami służby zdrowia, organizacjami społecznymi promującymi zdrowy tryb życia etc. nt. Bezpieczeństwo w sporcie oraz budowanie własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

 

W ramach realizacji tego zadania dla uczniów zostały zorganizowane spotkania z regionalnymi przedstawicielami sportu i działaczami promującymi zdrowie i sport.  Wszystkie zorganizowane spotkania spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży i odniosły oczekiwany skutek – zachęciły młodzież do budowania własnego systemu wartości poprzez osiągnięcia sportowe, promowały zdrowy styl życia, a prelekcja sędziego PZB-u i trenera z UKS „ATUT” dodatkowo nawiązywała  do bezpieczeństwa w sporcie i zasad gry fair – play.

U uczniów  po spotkaniach wzrosło zainteresowanie sportem i poznanymi dyscyplinami sportu. Uczniowie wraz z opiekunami min. byli na meczu siatkarskim, przygotowali gazetkę o swoich ulubionych dyscyplinach sportowych, oglądają w telewizji po zajęciach lekcyjnych relacje z zawodów sportowych.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w  spotkaniach poza terenem szkoły z  regionalnymi przedstawicielami  sportu  – Michał Walentek - badminton , Piotr Gruszka, Drużyna Siatkarzy AZS CZĘSTOCHOWA – siatkówka.

 

Zadanie 4.

Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt. Wpływ osiągnięć technicznych XXI wieku wpływających negatywnie na rozwój i kondycję zdrowotną dzieci i młodzieży. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

 

 Dla uczniów zostały przygotowane pogadanki. Prelekcje przeprowadzili nauczyciele w oparciu o przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne. Uczniowie chętnie  i aktywnie uczestniczyli w prelekcjach, dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami jeżeli chodzi o korzystanie z osiągnięć technicznych XXI wieku. Zdecydowana większość słuchaczy zdawała sobie sprawę, że nowinki techniki to nie tylko nowe sposoby edukacji, zdobywania informacji, kontakt ze światem, możliwość zniesienia pewnych barier i ograniczeń, ale także  niebezpieczeństwo – możliwość uzależnienia, utraty przyjaciół w realnym świecie na rzecz wirtualnego. Uczniowie zrozumieli, że w życiu należy łączyć technikę z troską o swoje zdrowie, kondycje fizyczną i bezpieczeństwo.

 

Zadanie 5.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły do jury konkursu.

 

Uczniom naszej szkoły bardzo to zadanie się podobało. Nasi wychowankowie lubią rywalizować między sobą poprzez udział w konkursach – zwłaszcza plastycznych. Do konkursu przystąpili uczniowie wszystkich klas. Prace powstawały podczas zajęć pozalekcyjnych oraz na zajęciach plastycznych i technice pod kierunkiem nauczycieli. Uczniowie starali się wykonywać prace plastyczne w różnych technikach i formacie. Komisja konkursowa miała sporo pracy przy wyborze i ocenie prac. W końcu zdecydowano się zakwalifikować 45 prac i spośród nich wybrać laureatów. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a prace można było oglądać na zorganizowanej wystawie.

 

Zadanie 6.

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Konsumenckie ABC” – przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy szkolnej na temat: „Czy zdrowo żyjemy”? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

Zadanie zostało w pełni zrealizowane, wszyscy uczniowie obecni w tych dniach w szkole wzięli udział w konserwatoriach, dodatkowo chętni i z dużym zaangażowaniem uczniowie przygotowali wystawy szkolne i wystawę na terenie biblioteki szkolnej.  Uczniowie uczestniczyli w konwersatoriach „Konsumenckie ABC”. Konwersatoria zostały przeprowadzone dla uczniów podzielonych na dwie grupy – grupa dzieci młodszych i uczniowie szkoły gimnazjalnej i przysposabiającej do pracy. Podczas konwersatoriów zostały omówione ważne problemy, min. uczniowie poznali prawa konsumentów, dowiedzieli się gdzie i jak kupować.

Uczniom naszej szkoły forma realizacji tego zadania bardzo podobała się – oprócz konwersatoriów na zajęciach  rozwiązywali  rebusy, zagadki  i  kolorowały  ilustracje  dotyczące  zakupów oraz  udali  się    na  wycieczkę  edukacyjną  do  pobliskiego  supermarketu, gdzie dokonali świadomych zakupów i próbowali wcielić w życie poznane prawa konsumenta.

 Uczniowie  bardzo chętnie  pod kierunkiem nauczycieli  przygotowali dwie wystawy szkolne skupione wokół tematu „Czy zdrowo żyjemy?” oraz  pracę o zdrowym trybie życia pod hasłem „Pociąg do zdrowia”. Informacje, ilustracje, zdjęcia zamieszczone na wystawach uczniowie sami wyszukali i wybrali spośród zgromadzonych, wystawy te były prawie w 100% procentach przygotowane przez uczniów.

Dodatkowo na terenie biblioteki szkolnej została przygotowana przez uczniów
t wystawa książek, czasopism, informatorów pod przewodnim tematem „Czy zdrowo żyjemy?” Na honorowym miejscu  wystawy znalazła się oczywiście PIRAMIDA ŻYWIENIA, która łączy w sobie prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną .

 

Zadanie 7:

Zorganizowanie we wszystkich klasach cyklicznych zajęć z wychowania fizycznego prowadzonych przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli w-f: Mój zestaw ćwiczeń poprawiający kondycję oraz nauczenie innych ich właściwego stosowania. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

 

W okresie od października do grudnia 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 w Częstochowie, przeprowadzone zostały cykliczne zajęcia wychowania fizycznego przeprowadzane przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego.

         W ramach zajęć w szkole podstawowej, uczniowie w dwóch grupach przygotowali zestawy ćwiczeń:

        klasy  II i III przygotowali zajęcia : Zestaw ćwiczeń z woreczkiem,

        klasy IV, V i VI przygotowali zajęcia: Zestaw ćwiczeń z piłką.

         Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela, wykonali przygotowany przez siebie zestaw ćwiczeń w swojej klasie,  następnie wymienili się zestawami  ćwiczeń i na kolejnych zajęciach, realizowani ćwiczenia przygotowane przez drugą grupę uczniów.

         Uczniom bardzo podobało się to zadanie, byli zadowoleni i dumni, że mogą sami prowadzić zajęcia dla swoich rówieśników. Każdy z uczniów opanował podstawowe ćwiczenia. U uczniów wzrosła samoocena, poczuli się dowartościowani
i świadomi swoich umiejętności. Realizacja tego zadania wniosła też nowe elementy do stałych zajęć z wychowania fizycznego – zajęcia te wzbogaciły się o nowe metody i formy pracy, które będzie można wykorzystać w przyszłości.

 

Zadanie 8

Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy? Wskazany udział specjalistów oraz osób walczących z daną chorobą.

 

 

Dla uczniów na terenie  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 zorganizowano szereg spotkań, prelekcji w których specjaliści od zaburzeń stanu zdrowia zapoznali uczniów z zagrożeniami i problemami związanymi z nieprawidłowym odżywianiem – poruszono problem anoreksji, bulimii, otyłości. Podczas prelekcji specjaliści (przedstawiciele służb medycznych i pedagodzy, terapeuci) zwrócili  uwagę na  zagadnienia dotyczące min. tematów - jak rozpoznać chorobę i gdzie szukać pomocy? Uczniowie,  a zwłaszcza uczennice dowiedziały się, że Anoreksja to jedno z zaburzeń odżywiania i najczęściej zaczyna się u dziewcząt między czternastym a osiemnastym rokiem życia. Początek choroby wygląda niewinnie: zainteresowanie zdrowym odżywianiem, dietą, która ma jedynie poprawić wygląd. Jest to jedynie  pretekst do tego, by drastycznie ograniczyć i ukryć ilość przyjmowanego pokarmu. Długotrwałe głodzenie się to powolne rujnowanie sobie zdrowia Leczenie choroby jest długotrwałe i nie zawsze przynosi pożądane efekty. Uczniowie obejrzeli także filmy edukacyjne pod tytułem „Anoreksja” i „Anoreksja – zaburzenia łaknienia”

 

Zadanie 9

Przeprowadzenie jednodniowych zajęć ruchowych we wszystkich klasach pn. Dzień ruchu w szkole wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego testu wydolności/ sprawności fizycznej – wyłonienie zwycięzcy oraz omówienie wyników testu przez nauczycieli w-f’u.

 

W dniu 19 listopada 2014 r.  w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1
w Częstochowie zostały przeprowadzone jednodniowe zajęcia ruchowe. W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Ośrodka : Specjalnej Szkoły Podstawowej, Specjalnego Gimnazjum i Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

         Zajęcia ruchowe zrealizowane były w formie „przerw na sportowo” oraz zajęć lekcyjnych w czasie których w klasach przeprowadzony został test Zuchory.

Zajęcia ruchowe obejmowały – zabawy rzutne min. z woreczkami, obręczami różnej wielkości, zabawy z kołem hula-hop, skoki na gumie, zabawy ze skakanką

 

Test Zuchory

 

         Z uwag i na niepełnosprawność fizyczną i i zróżnicowany stopień upośledzenia umysłowego uczniów naszego Ośrodka w teście uczestniczyli jedynie uczniowie sprawni fizycznie. Test został przeprowadzony przez nauczycieli wychowania fizycznego Iwonę Markowską i Janusza Konieczkowicza. Wszyscy uczniowie zaprezentowali się wspaniale na miarę swoich możliwości. Nauczyciele i uczniowie, którzy z powodu posiadanej niepełnosprawności nie mogli uczestniczyć w Teście Zuchory gorąco dopingowali swoich przedstawicieli. Zmagania były wyrównane, każdy z uczestników chciał osiągną jak najlepsze rezultaty.

         Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. „Dzień ruchu w szkole” bardzo podobał się uczniom i rodzicom.

 

 

Zadanie 10

Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów szkoły na temat wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka – temat niedostosowania społecznego dziecka, izolacja w grupie, agresja.

Dnia 12 września 2014 r. zorganizowano spotkanie z rodzicami uczniów. Podczas spotkania zapoznano rodziców z celami konkursu  i zadaniami do realizacji ,w których będą uczestniczyć ich dzieci. Rodzice z entuzjazmem przyjęli możliwość uczestnictwa w konkursie. 

Podczas  spotkania   przeprowadzono prelekcję nt. „Wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka”. W trakcie prelekcji wykorzystano prezentację multimedialna. Zapoznano rodziców z wpływem aktywności fizycznej na zdrowie i kondycję dzieci. Zwrócono uwagę na fakt, że ruch na zdrowie człowieka działa tym efektywniej, im człowiek jest młodszy. Aktywność fizyczna swoje źródło musi mieć też w rodzinie. Podczas spotkania prowadząca poruszyła również problem częstotliwości aktywności fizycznej. Aktywność ruchowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu – nie należy z nią jednak przesadzać. Aktywność ruchową należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz dobrać właściwe formy ze względu na ograniczenia fizyczne dziecka i stopień niepełnosprawności ruchowej. Należy stopniować trudności i długość zajęć. Zaczynać od krótkich prostych form, a następnie wydłużać czas i wprowadzać trudniejsze elementy. Należy także zadbać o atrakcyjność prowadzonych zajęć. Nowatorskie formy i metody zachęcają dzieci do podejmowania aktywności ruchowej.

 W dalszej części spotkania Pani I. Bartłomiejczyk – specjalista w zakresie patologii zachowań i konsultant w Edukacyjnym Centrum Konsultacji w Częstochowie przybliżyła rodzicom problem niedostosowania społecznego dziecka, izolacji w grupie, agresji. Zwróciła uwagę, że sport i rekreacja są   kluczowymi elementami  życia społecznego. Z jednej strony  dają  zdrowie, radość i rozrywkę , z drugiej  pozwalają walczyć z zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji - alkoholem, narkomanią, przemocą. Dobrze zorganizowane zajęcia ruchowe mają liczne walory resocjalizacyjne - rozładowują napięcie psychiczne, redukują lęk, wzmacniają mechanizmy kontroli, przyczyniają się do wzrosty uspołecznienia przez zdobywanie indywidualnych i zbiorowych sukcesów. W kontaktach z rówieśnikami  dziecko uczy się oceniać własne siły, przystosowywać do życia społecznego  Wśród dzieci biorących udział w zajęciach ruchowych rodzi się więź społeczna, kształtują się wzajemne zainteresowania, stosunki emocjonalne oparte na uczuciu konkurencyjności lub solidarności. Ponadto wspólne zajęcia  aktywizują jednostki stojące do tej pory na uboczu. Uprawianie sportu jednostce niedostosowanej społecznie dostarcza wielu pozytywnych przeżyć. Zajęcia sportowe mają szereg walorów resocjalizacyjnych, m.in. rozładowują napięcie psychoruchowe; redukują lęk, niwelują agresję.