Robi się zimno - pomóżmy ptakom

Aktualności » Robi się zimno - pomóżmy ptakom

Dokarmianie ptaków zimą to  odpowiedzialna sprawa. Choć śnieżna i mroźna zima jeszcze nie nadeszła, to i tak  Członkowie Szkolnego Klubu Miłośników Zwierząt „SOW-a” zainteresowali się bardzo ważnym tematem, jakim jest dokarmianie ptaków zimą.

W czasie zimy wiele osób chętnie dokarmia ptaki. Niestety, nie zawsze robimy to umiejętnie i zamiast pomagać ptakom, niechcący im szkodzimy. Zanim rozpocznie się dokarmianie ptaków, warto dowiedzieć się co nieco na ten temat. Członkowie Szkolnego Klubu Miłośników Zwierząt „SOW-a” zdobyli potrzebne informacje u nauczycieli przyrody
i biologii, a także na łamach Internetu oraz książek i publikacji o tematyce przyrodniczej. Zdobytą wiedzę przekazali pozostałym i przedstawili najważniejsze informacje na gazetce ściennej w świetlicy szkolnej.
Dodatkowo opiekunowie Koła  w oparciu o prezentację multimedialną zorganizowali zajęcia, których celem było kształtowanie opiekuńczych postaw wobec ptaków, zachęcanie do dokarmiania ptaków w okresie zimy oraz zainteresowanie dzieci światem przyrody.

Członkowie Szkolnego Klubu Miłośników Zwierząt „SOW-a” zakupili specjalną karmę dla ptaków – mieszankę ziaren wysypują do zawieszonych na drzewach karmników.

 

Zachęcamy wszystkich, którym zależy na ptaszkach do dokarmiania.  Jeżeli zdecydujecie  się na urządzenie „ptasiej stołówki” musicie pamiętać o kilku ważnych zasadach.