Projekt Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

Aktualności » Projekt Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana

        Na początku lutego uczniowie klasy VII i VIII wzięli udział w projekcie zorganizowanym przez Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

W trakcie zajęć dyskutowali na tematy: ”Czy powinniśmy wprowadzić ograniczenia dotyczące używania produktów z plastiku?” oraz „Ujednolicenie składu produktów oferowanych konsumentom we wszystkich krajach członkowskich.”

Uczniowie pracując w grupach przytaczali argumenty „za” i „przeciw” do w/w tematów. Największym zaskoczeniem dla nich był fakt, że plastik może znajdować się w naszych organizmach oraz istnienie i wielkość „wyspy śmieci” na oceanie. Natomiast w trakcie zajęć o składzie produktów uczniowie niedowierzali iż taki proceder jest możliwy i producentom chce się zmieniać skład słodyczy czy innych produktów spożywczych. Największym wyzwaniem było zrozumienie przez nich procesów technologicznych w produkcji różnych towarów w tym detergentów czy żywności. Zagadnienia chemiczne oraz technologiczne były dla nich szczególnie trudne do zrozumienia, gdyż wymagają konkretnej wiedzy chemicznej oraz wyobraźni, jak też zainteresowania tą sferą życia.

Wspólnie z nauczycielami przygotowali prezentację multimedialną, gazetkę, która przedstawiała omawiane tematy, a także udokumentowali wyniki swoich dyskusji w postaci wystawy na korytarzu szkolnym. Uczniowie biorący udział w projekcie przedstawili wyniki swoich prac, debat uczniom klas młodszych, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.

W kolejnych latach uczniowie zadeklarowali chęć brania udziału w tego typu projektach, gdzie będą mogli pracować w grupach, korzystać z technologii informacyjnych oraz prezentować efekty swoich prac.

Dzięki takim działaniom mają możliwość popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych, poznawania własnego kraju i najbliższego regionu, jego środowiska, rozwijania poczucia przynależności do Europy, szerzenie postaw tolerancji i szacunku wobec innych narodów, popularyzowania idei integracji europejskiej, szerzenia wiedzy na temat ochrony praw człowieka oraz kształtowania świadomości o potrzebie ochrony środowiska.