Prawa Dziecka

Aktualności » Prawa Dziecka

W naszej szkole 22 listopada 2016 r. obchodziliśmy III Ogólnopolski  Dzień
z Prawami Dziecka.

Samorząd Szkolny przygotował tematyczną wystawę, którą mogli oglądać rodzice oraz cała społeczność szkolna.

Poza tym wszyscy uczniowie wzięli udział w apelu przygotowanym przez członków Samorządu Uczniowskiego. Dzieci zostały zapoznane ze swoimi prawami słuchając wierszy
i fragmentów cytowanych artykułów z Konwencji Praw Dziecka. Następnie zostały omówione najważniejsze prawa w oparciu o prezentację multimedialną.

Kolejnym etapem obchodów Dnia z Prawami Dziecka były zajęcia praktyczne. Każda grupa musiała uzupełnić DRZEWO  PRAW DZIECKA.

 

Uczniowie klas gimnazjalnych dodatkowo wzięli udział w szkolnym konkursie
„O prawach dziecka w szkole i nie tylko”. Z kolei wszyscy uczniowie uczestniczyli
w quizie „Czy znasz PRAWA DZIECKA”