Podziękowanie

Aktualności » Podziękowanie

Przygotowanie do zawodu naszych uczniów jest sprawa priorytetowa. W tym celu Ośrodek podejmuje wiele inicjatyw i działań aby zaprezentować uczniom ich możliwości zawodowe. Takie spotkania odbywają sie w bardzo przyjemnej atmosferze, maja na celu ośmielenie dzieci do zadawania wszelkich możliwych pytań. W dniu 24 listopada 2014 roku gościem w Naszym Ośrodku była pani Ewa Czernecka - starszy wychowawca OHP.  Składamy serdeczne podziękowania za poświęcony nam czas.

 

PANI  EWA CZRNECKA

STARSZY WYCHOWAWCA

ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY 12 – 29

Ul. Tkacka 5a, Częstochowa 42 – 200

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Częstochowie składa serdeczne podziękowania za przeprowadzenie w naszej placówce warsztatów z dziećmi i młodzieżą w zakresie preorientacji zawodowej oraz podarowanie wielu cennych i atrakcyjnych australijskich materiałów pomocniczych do zajęć plastycznych i technicznych z prywatnych zasobów. Proces przygotowania do zawodu  dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest trudny i wymaga wielu działań przekraczających standard zajęć edukacyjnych ze strony nauczycieli i wychowawców. Warsztaty pozaszkolne są jedną z najlepszych form prezentacji  możliwości zawodowych, pozwalają uczniom na wszechstronne poznawanie oferty i atrakcyjności poszczególnych zawodów. O tym, jak ważne były to zajęcia -  świadczyć mogą spontaniczne podziękowania z jakimi uczniowie zwrócili się do Pani po skończonych zajęciach oraz radość, jaką okazali przy drugiej wizycie. Szczególnie dziękujemy za podarowanie  Pani  prywatnych materiałów pomocniczych uwzględniających realizację prac plastycznych i technicznych o różnej tematyce. Nasze dzieci mają w ten sposób możliwość pracy z pomocami o innych, nieznanych im standardach. Uznając, iż zajęcia przeprowadzone przez Panią były szczególnie istotne a okazane zainteresowanie przekraczało konwencjonalne zajęcia, w związku z tym  pozwalamy sobie zaliczyć Panią do grona naszych Przyjaciół i za wyrażoną przez Panią zgodą zamieścić je na naszej stronie internetowej. Dziękując z poświęcenie nam czasu poza godzinami własnej pracy życzymy wielu sukcesów w pracy z młodzieżą.

 

 

Wychowawca Grup Wychowawczych  mgr Wiesława Balas - Jamrożkiewicz                     Dyrektor SOSW mgr Ewa Galle