Podróż do krainy zwierząt

Aktualności » Podróż do krainy zwierząt

Członkowie Szkolnego Klubu Miłośników Zwierząt SOS-a dnia 23 marca 2017 r. wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na terenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 2.

Warsztaty „Świat dzikich zwierząt – podróż do krainy zwierząt egzotycznych” pokazały uczestnikom zajęć niezwykły świat zwierząt, który można poznać dzięki książkom.

Celem zajęć było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących
w różnych regionach świata, poszerzenie wiadomości dotyczących sposobu ochrony zwierząt dzikich i gatunków ginących oraz aktywizowanie myślenia dzieci poprzez zagadki, rebusy, gry.

Dzieci oglądały na terenie biblioteki książki, albumy o zwierzętach egzotycznych, wysłuchały prelekcji oraz samodzielnie wyszukiwały informacji w Internecie. Uzupełnieniem zajęć były zabawy i konkursy np.: „Zgadnij o jakim zwierzątku myślę”, „Poznaj mnie po głosie”. Na zakończenie uczestnicy warsztatów rozpoznawali na podstawie przedstawionych na rysunku zwierząt tytuły filmów lub bajek.

 

Dzieci były bardzo zadowolone z zajęć, miały możliwość rozbudzenia zainteresowań przyrodniczych.