Pilotażowy projekt ORE w SOSW 1

Aktualności » Pilotażowy projekt ORE w SOSW 1

W naszej szkole jest realizowany pilotażowy projekt „Etyka nie tylko dla smyka”. W projekcie biorą udział uczniowie klas III Szkoły Podstawowej.

Projekt został opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i jest skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również ich rodziców. Celem projektu jest zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowujących ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Nauczyciele klasy III w ramach projektu prowadzą zajęcia wykorzystując przygotowane scenariusze, które zawierają „zakątek etyczny”. Zajęcia mają na celu pokazywanie dzieciom właściwych wartości, właściwego zachowania, postępowania i działania.

Realizowane tematy wprowadzają dzieci w świat wartości oraz pomagają kształtować postawy moralno-etyczne. W czasie zajęć promowane są takie wartości jak sprawiedliwość, uczciwość, szacunek, tolerancja, szacunek, współpraca, odpowiedzialność. Dzieci podejmują różne aktywności i uczą się samodzielnie formułować sądy o świecie i krytycznie je analizować. Zajęcia poświęcone zagadnieniom etycznym posłużyły rozwijaniu u uczniów postaw moralno – etycznych, uwrażliwiły na świat wartości oraz uświadomiły jak ważna jest umiejętność dokonywania etycznych wyborów i współpraca.