Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o bezpieczeństwie

Aktualności » Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o bezpieczeństwie

Dnia 15 listopada 2018 r. w naszej placówce odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
o bezpieczeństwie i ruchu drogowym pod hasłem „Jestem bezpieczny – znam znaki drogowe”. W konkursie uczestniczyły cztery drużyny z poszczególnych szkół: Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 z Częstochowy, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
z Herb oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 z Częstochowy.

Celem Konkursu było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

  1. zapoznanie z elementarnymi przepisami ruchu drogowego oraz zasadami zachowania się na drogach,

  2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

  3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym,

  4. pomoc w opanowaniu umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia,

  5. wyrabianie nawyków związanych z wzywaniem służb alarmowych,

  6. popularyzowanie roweru jako środka transportu.

Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”. W skład jury wchodzili zaproszeni przedstawiciele poszczególnych szkół.

Konkurs składał się z czterech etapów.

Etap I – w tej części uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą teoretyczną dotyczącą przepisów ruchu drogowego. W tym etapie uczestnicy musieli wykorzystać posiadaną wiedzę
w praktycznych zadaniach.

Etap II – w drugiej części uczestnicy rozwiązywali test ze znajomości znaków drogowych. Musieli nie tylko podać poprawną nazwę znaku, ale także pokolorować wskazane znaki, przypisać do odpowiednie grupy lub wstawić odpowiedni znak do przedstawionej sytuacji na drodze.

Etap III – stanowił test z zakresu zasad udzielania pomocy przedmedycznej.

Etap IV – to budowa roweru -uczestnicy układali puzzle tematycznie nawiązujące do zadania, rozwiązywali test dotyczący budowy roweru i musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzystów.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie wykazali się dużą wiedzą
i umiejętnościami, a rywalizacja trwała do ostatniego pytania.

Po konkursowych zmaganiach odbyło się spotkanie integracyjne i słodki poczęstunek.

W przerwie uczestnicy konkursu obejrzeli film „Pierwsza pomoc – czynności ratujące życie”.

Na zakończenie konkursu uczestnicy otrzymali nagrody: książki, dyplomy i paczki
ze słodyczami.

Wyniki konkursu:

I miesjce - drużyna Młodzieżowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Herb

II miejsce - drużyna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1

III miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53

 

To był miły, pełen atrakcji dzień, który pozostanie w naszej pamięci na długo.