Konkurs Studium Prawa Europejskiego

Aktualności » Konkurs Studium Prawa Europejskiego

 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1  w Częstochowie
przystępuje do konkursu
„Szkoła dobrego wychowania”

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła bierze  udział w Ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

W terminie od 12 września 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.  uczniowie naszej placówki pod kierunkiem koordynatorów będą wykonywali zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoły dobrego wychowania.

Regulamin konkursu:
  • Celem konkursu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

Zadania konkursu: „Szkoła dobrego wychowania”

  1. Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych przesłanych do jury konkursu.
  2. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę. Ocena na podstawie sprawozdania, testów wiedzy, prac plastycznych/literackich przesłanych do jury konkursu.
  3. Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.
  4. Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
  5. Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.
  6. Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami nt. dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka. Ocena na podstawie prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu.