IX Międzyszkolny konkurs o ruchu drogowym

Aktualności » IX Międzyszkolny konkurs o ruchu drogowym

Dnia 16 listopada 2016 r.  już po raz dziewiąty na terenie SOSW nr 1 odbył się integracyjny konkurs wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego pod hasłem
„Jestem bezpieczny – znam znaki drogowe”.

Celem Konkursu było działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

1.    popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

2.    kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,

3.    popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

4.    popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu

 

Do konkursu przystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie pod opieką Pani Renaty Wochal oraz nasi uczniowie
w składzie: Konrad  Duda, Oskar Duda, Andrzej Bartmanowicz, Jacek Staworko.

Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”

Konkurs przebiegał w trzech etapach. W pierwszej części uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą teoretyczną – znajomością znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego.  W części drugiej uczniowie rozwiązywali test składający się z 25 pytań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzeci etap przeprowadzony został w formie teleturnieju. Każda drużyna odpowiadała na wylosowane pytania. Jak w każdym teleturnieju liczył się łut szczęścia.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie wykazali się dużą wiedzą
i umiejętnościami, a rywalizacja trwała do ostatniego pytania.

Po konkursowych zmaganiach odbyło się spotkanie integracyjne i słodki poczęstunek.

 

Na zakończenie konkursu uczestnicy  otrzymali nagrody: dyplomy i paczki
ze słodyczami.