Dzień z Prawami Dziecka

Aktualności » Dzień z Prawami Dziecka

„Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli”. J. Korczak

 

W naszej szkole 20 listopada 2017 r. obchodziliśmy IV Ogólnopolski  Dzień
z Prawami Dziecka. Święto to zostało ustanowione – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 2014 r.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali dla wszystkich uczniów naszej placówki warsztaty. Podczas zajęć  dzieci w oparciu o przygotowaną prezentację multimedialną  zostały zapoznane ze swoimi prawami zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka uchwalonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.

Celem zajęć było też wsłuchanie się w głos dzieci i młodzieży. To właśnie uczestnicy warsztatów mogli zabierać glos i wypowiadać się w istotnych dla nich kwestiach.

Prowadzący  podsumowując zajęcia przypomnieli, że  temat praw dziecka jest bardzo istotny i trzeba o nim często mówić, trzeba w pracy dydaktycznej  ciągle szukać nowych rozwiązań, żeby nasi uczniowie chętnie zdobywali wiedzę, uczyli się i mieli świadomość, że ich prawa są niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.