Dzień Europejczyka

Aktualności » Dzień Europejczyka

Jak co roku w Ośrodku odbył się Dzień Europejczyka, który już na stałe wplótł się w tradycje naszej placówki. Temat przewodni, który towarzyszył tej uroczystości brzmiał :„Europejski Świat Bajek” .

Cele jakie przyświecały tej akademii to m.in. kształtowanie postaw otwartości poprzez poznanie Europy jako wspólnoty historycznej, geograficznej, ekonomicznej i kulturowej, rozwijanie świadomości, że jestem Polakiem, Europejczykiem oraz rozwijanie przyjaznego stosunku do dzieci innych narodów.

W trakcie uroczystości uczniowie zaprezentowali tradycje i kulturę panującą w wybranych krajach Unii Europejskiej-Niemczech oraz Belgii. Występom towarzyszyły piosenki, tańce i zabawne scenki.