Dzień Edukacji Narodowej

Aktualności » Dzień Edukacji Narodowej

 Jak co roku, 14 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia  z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod kierunkiem p. Moniki Karbowiak i p. Haliny Berdys. Oprawę muzyczną przygotował p. Zbyszek Kołodziejczyk.

        Uczniowie śpiewali piosenki i recytowali piękne wiersze, nie zabrakło także wzruszających słów podziękowań dla wszystkich pracowników szkoły. Mogliśmy także podziwiać talenty aktorskie i wokalne naszych uczniów. Kamil Konieczny wraz z p. Halinką Berdys przedstawił przepis na wzorowego ucznia. Niestety po wykonaniu wszystkich czynności zamieszczonych w przepisie, okazało się, że efekt końcowy nie spełnia oczekiwań ani pedagogów, ani też samego twórcy. Stąd można wysnuć wniosek, iż praca nauczyciela jest trudną pracą, wymaga wiele poświecenia i nie zawsze przynosi zamierzone efekty. 

Kolejnym punktem naszego programu była Uroczysta Gala , na której wręczono „Złote Sowy”. Wśród licznych kategorii warto przytoczyć Honorową Złotą Sowę, którą otrzymały:  pani Dyrektor  Ewa Galle i pani Wicedyrektor Barbara Korsak .