Czary - Mary

Aktualności » Czary - Mary

Dnia 30 listopada 2016 r. nasi uczniowie tradycyjnie uczestniczyli
w  ZABAWIE ANDRZEJKOWEJ.

      Celem zabawy było min.: kultywowanie tradycji andrzejkowych, poznawanie obrzędów ludowych związanych z wróżbami andrzejkowymi, kształcenie umiejętności wyrażania emocji w różnych formach aktywności, integrowanie.

W tym roku na zabawę przybyli do nas zaproszeni goście - wychowankowie MOW w Herbach wraz z opiekunami.

Goście zaprezentowali naszym uczniom przygotowane przez siebie specjalnie na tę okazję wróżby oraz opowiedzieli  o zwyczajach i tradycjach andrzejkowych.

Następnie wszyscy uczestnicy zabawy zostali zaproszeni do przygotowanego „Salonu wróżb”. W  salonie uczestnicy zabawy mogli powróżyć sobie za pomocą wróżb: „Buty”, „Kim będę”, „Dwa serca”, „Kolory”, „Imię wybranki/wybranka serca”, „Mowa kwiatów”, „Przyszłość ukryta pod kubkiem”

Największą atrakcją zabawy było „Lanie wosku”

Wszyscy chętnie uczestniczyli w zorganizowanych konkursach, zabawach
i dyskotece.

Na zakończenie zabawy odbyło się spotkanie integracyjne z poczęstunkiem