Bicie rekordu Guinessa

Aktualności » Bicie rekordu Guinessa

16.10.2015, w samo południe, uczniowie wraz z nauczycielkami wzięli udział w próbie pobicia rekordu Guinessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wydarzenie to odbyło się z okazji ogłoszonego przez Europejską Radę Resuscytacji “Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. Przygotowania do udziału w tym wydarzeniu rozpoczęły się dużo wcześniej. W trakcie przeprowadzonych zajęć uczniowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, przećwiczono układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, zasady prowadzenia akcji reanimacyjnej. Ćwiczenia przebiegły bardzo sprawnie, uczniowie wykazali się sporą wiedzą i praktycznymi umiejętnościami.