Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

Aktualności » Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

Konkurs rozpoczyna się  od 27 listopada  2015 r. i będzie trwał do 15 czerwca 2016 r. 
W tym czasie społeczność szkolna zrealizuje następujące zadania
:

1.    Zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

2.    Pogadanka z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nasz czekać na zajęciach w-f”.

3.    „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni.”

4.    „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.”

5.    Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp.

6.    „Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych/regulaminu/podpowiedzi jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

7.    Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.

8.    Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp.

 

9.    „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”