Bezpieczna droga do szkoły

Aktualności » Bezpieczna droga do szkoły

Dnia 14 września 2018 r. odwiedził, jak każdego roku naszą placówkę pracownik Straży Miejskiej Pan Tomasz Gajewski.

Coroczna akcja w naszej szkole „Bezpieczna droga do szkoły” ukierunkowana jest na poprawę bezpieczeństwa, dlatego w ramach systematycznej współpracy ze Strażą Miejską
w Częstochowie uczniowie wzięli udział w spotkaniu „Bezpieczna droga do szkoły” .

Prelekcja dotyczyła bezpieczeństwa uczniów w drodze do i ze szkoły, na terenie szkoły, poruszaniem się pieszo, poprawnym zachowaniom w kontakcie z osobami nieznajomymi oraz bezpieczeństwem podczas zabaw i spacerów po zajęciach lekcyjnych na placu zabaw i podwórku. Prelegent przypomniał także w jaki sposób po drogach należy poruszać się rowerem.

Podinspektor Tomasz Gajewski w ciekawy sposób z wykorzystaniem filmów
i prezentacji multimedialnej omówił i przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Dodatkowo wyjaśnił jak należy zachowywać się wobec obcych psów spotkanych podczas spacerów.

Podczas spotkania Podinspektor Tomasz Gajewski wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest to, aby być widocznym na drodze. Zachęcał uczniów do noszenia kamizelek odblaskowych oraz innych elementów odblaskowych

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z zajęć, chętnie zadawali pytania. Na zakończenie serdecznie podziękowali za spotkanie.