Bezpieczeństwo w Sieci

Aktualności » Bezpieczeństwo w Sieci

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Częstochowie zgłosił swój udział w tegorocznej inicjatywie w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. W ramach tych obchodów odbyło się w naszym Ośrodku kilka inicjatyw. Obchody rozpoczęły się podczas apelu szkolnego, podczas którego uczniowie zostali zapoznani z inicjatywą Dnia Bezpiecznego Internetu oraz z programem działań na terenie naszej placówki. Jedną z ważniejszych inicjatyw było otwarcie nowej pracowni komputerowej dostosowanej do uczniów z niepełnosprawnością, w tym niemówiących, do której wyposażenie Ośrodek pozyskał w ramach wygranego projektu Lokalni Herosi zrealizowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Nauczyciel informatyki przeprowadził zajęcia z uczniami na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie wzięli także udział w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga oraz wychowawcę świetlicy wykorzystujących m. in. materiały dostępne na stronie www.saferinternet.pl. Odbyło się także spotkanie dla rodziców uczniów dotyczące bezpieczeństwa naszych podopiecznych w Sieci, przeprowadzone we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Częstochowie. W Ośrodku został przeprowadzony także konkurs plastyczny uwzględniający tegoroczne hasło DBI 2019: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Autorzy najciekawszych prac otrzymali nagrody za udział w konkursie. Uczniowie, rodzice oraz wszyscy pracownicy Ośrodka mogli zapoznać się z ekspozycją plakatów i informacji o bezpieczeństwie w Sieci w bibliotece oraz na korytarzu szkolnym.