„Przyjaciel przyrody”

Aktualności » „Przyjaciel przyrody”

           Tradycją naszej szkoły stał się organizowany od trzech lat Konkurs Ekologiczny „Przyjaciel Przyrody”. Tegoroczna edycja odbyła się 10 maja br. Celem naszego konkursu było poznawanie przyrody i jej problemów. Adresatami konkursu byli uczniowie gimnazjów szkół specjalnych z powiatu częstochowskiego, którzy rywalizowali w następujących konkurencjach. Pierwszą tradycyjnie był test wiadomości składający się z 25 pytań zamkniętych. W drugim zadaniu uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu znajomości trzech parków narodowych: Ojcowskiego, Wolińskiego i Tatrzańskiego. Z przygotowanych materiałów gimnazjaliści tworzyli pocztówkę z parku narodowego. Ocenie podlegały: dobór odpowiednich ilustracji i treści, dopasowanie logo parku oraz ogólna estetyka pracy. W kolejnym zadaniu uczestnicy segregowali odpady do przygotowanych w tym celu kolorowych pojemników. Zadanie to pokazało, że świadomość ekologiczna młodzieży jest z roku na rok coraz większa i coraz lepiej radzą sobie z tym zadaniem.  Czwarte zadanie polegało na rozpoznawaniu roślin z natury. Uczniowie mieli rozpoznać drzewa, rośliny ozdobne, chronione i doniczkowe. W następnej konkurencji zawodnicy układali tematyczne puzzle na czas. Natomiast w szóstej i ostatniej konkurencji zmierzyli się z pytaniami teleturniejowymi. Pytania dotyczyły sześciu kategorii: las, odpady, woda, parki narodowe w Polsce, oszczędzanie energii, odnawialne źródła energii.

           Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury, w skład którego weszli zaproszeni goście: p. Maria Jasińska – wiceprezes Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody                 w Częstochowie,  p. Aleksandra Malus – przedstawiciel Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Złoty Potok, p. Elżbieta Janik – przedstawiciel Muzeum Częstochowskiego , p. Barbara Korsak - wicedyrektor SOSW Nr 1 w Częstochowie. Gościliśmy również przedstawiciela Urzędu Miasta Częstochowy p. Inspektor Agnieszkę Pilawską – Błaut.

        Zdaniem jury gimnazjaliści świetnie poradzili sobie z przygotowanymi zadaniami konkursowymi, chociaż jak sami przyznają co roku -  nie należą one do najłatwiejszych. Podkreślają również to, że taka forma zdobywania wiedzy daje lepsze efekty niż tradycyjne metody nauczania.

       Konkurs odbył się tradycyjnie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Nadleśnictwa w  Złotym Potoku i Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ”.  Ponadto Patronat medialny objęła częstochowska telewizja Orion. Relację z przebiegu konkursu można obejrzeć na stronie internetowej telewizji Orion pod linkiem:  

http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=22855

        Nagrody w konkursie ufundowało Nadleśnictwo Złoty Potok oraz Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ”.  Gadżety i materiały promujące działania ekologiczne otrzymaliśmy od Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w ramach projektu „Czysta Częstochowa – dajmy kosza śmieciom”. Miło nam w ty miejscu powitać Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w gronie przyjaciół naszego konkursu.

          Po zakończonych zmaganiach konkursowych jury przedstawiło następujące wyniki:

I miejsce -  Gimnazjum Specjalne im. św. Zygmunta Gorazdowskiego w Zespole

                    Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie – opiekun p. Monika Lis

II miejsce – Gimnazjum Specjalne Stowarzyszenia Szkół Katolickich im. św. Antoniego

                      z Padwy – opiekun p. Renata Janus

III miejsce - Gimnazjum Specjalne w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1

                     w Częstochowie – opiekun p. Grażyna Beleć

      IV miejsce - Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

                         – opiekun p. Mirosława Anzorge, Jolanta Górawska

V miejsce - Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach

                   – opiekun p. Beata Chudaszek , p. Jolanta Dawczyk

 

        Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia oraz za ogrom pracy włożony w przygotowania do konkursu. Jesteśmy pewni, że emocje jakich dostarczyliście nam w trakcie konkursu, zapamiętamy na długo.

                                                                                          Organizatorzy konkursu:

                                                                                           Katarzyna Pawińska 

                                                                                           Monika Karbowiak

                                                                                           Iwona Bartłomiejczyk