„Przyjaciel przyrody”

Aktualności » „Przyjaciel przyrody”

          26 kwietnia 2016 roku w naszej szkole odbyła się druga edycja Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego „Przyjaciel Przyrody”. Podobnie jak w roku ubiegłym chcieliśmy rozbudzić w młodzieży zamiłowanie do przyrody oraz uwrażliwić na problemy otaczającego nas środowiska. Konkurs ten jest także nawiązaniem do ważnego święta, jakim jest „Dzień Ziemi”. Chcemy nauczyć  młode pokolenie indywidualnej odpowiedzialności za stan naszej planety. Konkurs kierowany był do młodzieży gimnazjalnej powiatu częstochowskiego. Uczestnikami konkursu byli uczniowie z następujących szkół:

Ø  Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych

im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie – opiekun p. Ewa Janikowska

Ø  Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach – opiekun    p. Beata Chudaszek

Ø  Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie  – opiekun p. Jolanta Górawska

Ø  Gimnazjum Specjalne im. św. Zygmunta Gorazdowskiego w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie – opiekun p. Monika Lis

Ø  Gimnazjum Specjalne w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Częstochowie - opiekun p. Grażyna Beleć

Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Nadleśnictwa w  Złotym Potoku i Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ”.  Ponadto Patronat medialny objęła częstochowska telewizja Orion. Relację z przebiegu uczniowskich zmagań konkursowych można obejrzeć na stronie internetowej telewizji Orion pod linkiem

http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=20461

        Nagrody w konkursie ufundowało Nadleśnictwo Złoty Potok oraz Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ”.

        Zakres tematyczny konkursu dotyczył treści podstawy programowej przedmiotów: biologia, chemia, geografia, przyroda, wiadomości na temat form ochrony przyrody w Polsce oraz zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby, segregacji odpadów. Nowym tematem była ekologia w żywieniu.

        Konkurs przebiegał w trzech etapach. W pierwszej części gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą teoretyczną. Rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Następnym zadaniem było wykazanie się wiedzą i umiejętnościami w zakresie prawidłowej segregacji odpadów stałych, rozpoznawania żywności ekologicznej i znajomością piramidy żywieniowej. Trzeci etap przeprowadzony został w formie teleturnieju. Każda drużyna odpowiadała na 3 wylosowane pytania. Jak w każdym teleturnieju prócz wiedzy i umiejętności liczył się łut szczęścia.

        Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury, w skład którego weszli zaproszeni goście: p. Maria Jasińska – wiceprezes Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie,  p. Ewa  Zyszczak – przedstawiciel Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Złoty Potok, p. Ewa Kaczmarzyk – przedstawiciel Muzeum Częstochowskiego , p. Barbara Korsak - wicedyrektor SOSW Nr 1 w Częstochowie.

        Zdaniem jury gimnazjaliści świetnie poradzili sobie z przygotowanymi zadaniami konkursowymi, chociaż jak sami przyznali nie należały one do najłatwiejszych. Podkreślili również to, że taka forma zdobywania wiedzy jest ciekawym doświadczeniem.

          Po zakończonych zmaganiach konkursowych jury przedstawiło następujące wyniki:

I miejsce -  Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Herbach

II miejsce - Gimnazjum Specjalne im. św. Zygmunta Gorazdowskiego w Zespole

                    Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie

III miejsce - Gimnazjum Specjalne w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1

                     w Częstochowie

      IV miejsce - Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół zawodowych Specjalnych

                            im. Marii  Grzegorzewskiej w Częstochowie

V miejsce - Gimnazjum Specjalne w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

        Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia oraz za ogrom pracy włożony w przygotowania do konkursu. Jesteśmy pewni, że emocje jakich dostarczyliście nam w trakcie konkursu, zapamiętamy na długo.

                                                                                          Organizatorzy konkursu:

                                                                                           Katarzyna Pawińska 

                                                                                           Monika Karbowiak 

                                                                                           Iwona Bartłomiejczyk